Osiągnięte rezultaty

Nowe narzędzie służące do obliczania śladu węglowego zostało wdrożone w ramach pierwszego działania pilotażowego i dotyczyło 36 stylów obuwia produkowanych przez MŚP należących do Unii Europejskiej. Uzyskano średnią wartość 10,6 kg CO2e na parę butów, jednakże na uwadze należy mieć, iż wyniki każdego stylu mogą się różnić m.in. w zależności od jego składu, pochodzenia materiału i wagi (Table 1. First pilot action results).

Następnie firmy uczestniczące w projekcie otrzymały wytyczne dotyczące różnych możliwości poprawy dążącej do zmniejszenia śladu węglowego produkowanych przez nich partii obuwia.

Po wprowadzeniu proponowanych usprawnień przeprowadzono drugą akcję pilotażową na temat stylów obuwia. Wyniki uzyskane na tym etapie wykazały średnią wartość 9,6 kg CO2e na styl obuwia (Table 2. Second pilot action results).

Ogólnie rzecz biorąc, ślad węglowy spadł o prawie 6% w badanych modelach obuwia. Na rys. przedstawiono średnie wielkości śladu węglowego uzyskane w każdym działaniu pilotażowym oraz procent poprawy osiągnięty w drugiej fazie.

achieved results img PL