IPS

IPS, Instytut Przemysłu Skórzanego, jest instytucją publiczną mającą na celu wsparcie i pomoc przedsiębiorcom z przemysłu lekkiego w celu zwiększenia ich skuteczności oraz pomoc w ochronie ich pozycji na rynku Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy ochrony środowiska oraz ekologia jest jednym z najważniejszych aspektów jego działalności.

Działalność ta prowadzona jest na kilku poziomach. Pierwszy poziom jest działalność R&D w zakresie nowych, ekologicznych technologii. W ciągu ostatnich 10 lat, ponad 15 nowych technologii zostało opracowanych i wdrożonych w procesach produkcyjnych. Obejmują one zarówno rozwiązania w celu zmniejszenia szkodliwych skutków różnych procesów produkcyjnych i nowe metody recyklingu odpadów wytworzonych przez przemysł lekki. Drugi poziom jego aktywności pro-środowiskowej obejmuje promowanie ekologicznych rozwiązań i usług doradczych.

 

ips

Badania w dziedzinie pomiarów antropometrycznych stopy są prowadzone w Zakładzie Funkcjonalności Obuwia, które wykonuje również kompleksowe badania w temacie interakcji stóp i butów. Zakład specjalizuje się w ocenie i promocji obuwia dziecięcego (znak "Zdrowa stopa") i butów dla osób cierpiących na cukrzycę i różne dolegliwości kończyn dolnych. Specjalistyczne, termoplastyczne ortezy dla dorosłych są wykonywane w laboratorium Zakładu. Również wykonuje się ocenę jakości gotowego obuwia i jego elementów.

W Zakładzie Inżynierii Materiałowej prowadzone są prace badawcze dotyczące nowych technologii produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych. Działania obejmują produkcję i przetwarzanie klejów oraz środków pomocniczych dla przemysłu obuwniczego, wspomagane komputerowo nowe metody formowania oraz zastosowanie nowych technologii wykańczania obuwia.

Zakład Zaawansowanych Technologii prowadzi badania naukowe w dziedzinach: innowacyjne materiały i tworzywa, zwłaszcza mikro i nanomateriały. W laboratorium zakładu opracowano polimery o specjalnych właściwościach oraz nowe metody recyklingu tworzyw.

Zakład Materiałów Wierzchnich koncentruje się na pracach badawczych dotyczących nowych technologii produkcji i modyfikacji materiałów obuwniczych stosowanych na zewnętrzne i wewnętrzne części obuwia. Departament zapewnia usługi badawcze w dziedzinie badań obuwniczych materiałów wierzchnich zgodnie z wymaganiami polskich, europejskich i międzynarodowych norm.

Projektowanie modnego obuwia zgodnie z ostatnimi trendami mody oraz techniczne wsparcie w celu poprawy organizacji produkcji są głównymi zadaniami dla Zakładu Technologii i Projektowania obuwia. Pełni również usługi doradcze, prowadzi wykłady, szkolenia w projektowaniu, konstrukcji i technologii obuwniczej.