CTCP

CTCP, Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, portugalskie centrum technologii obuwniczej jest prywatną organizacją non-profit, która służy branżom – obuwniczej, skórzanej, wyrobów skórzanych, akcesoriów, produktów ochrony osobistej, gumy oraz tworzyw, maszyn do produkcji obuwia oraz oprogramowania.

CTCP prowadzi badania, konsultacje, szkolenia oraz usługi w zakresie badań stosowanych na rzecz członków oraz innych klientów, w tym: fizyczne i chemiczne testowanie surowców i produktów finalnych, chemiczna analiza wody, powietrza i odpadów, certyfikacja produktów, oznaczanie symbolem CE, analiza dopasowania i komfortu, opracowanie metod badań i norm, badania i przemysłowe opracowanie materiałów, produktów, technologii produkcyjnych, logistyki i systemów kontroli jakości.

Serwis środowiskowy CTCP zapewnia doradztwo techniczne I praktyczne w dziedzinie rozwoju eko-produktów, eco-labellingu, czystszych technologii, śladu węglowego, emisji gazów, oczyszczania ścieków, zagospodarowywania odpadów stałych, przepisów prawnych dotyczących środowiska, audytów środowiskowych oraz wdrożeń systemów zarządzania środowiskiem. Działalność badawczo-rozwojowa ma na celu opracowanie nowych materiałów, zrównoważonej produkcji i rozwiązań związanych z zarządzaniem oraz przetwarzania odpadów stałych.

 

ctcp